Feedback

Feedback Form

1. Contact Information: / सम्पर्क जानकारीः

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

2. Journey / यात्रा

/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

3. How often do you fly? / तपाँई कतिको यात्रा गर्नुहुन्छ?

Invalid Input

4. What is the purpose of your trip? / तपाँईको यात्राको प्रमुख उद्धेश्य?


Invalid Input
Invalid Input

5. How did you come to know about Himalaya Airlines? / तपाँईले हिमालय एअरलाइन्सको बारेमा कसरी थाहा पाउनु भयो?


Invalid Input

6. Why did you choose Himalaya Airlines? / तपाँईले किन हिमालय एअरलाइन्स रोज्नु भयो?


Invalid Input

7.a. How did you book your ticket? / तपाँईले टिकट कहाँबाट किन्नुभयो?

Invalid Input

7.b. If you booked your tickets through Himalaya Airlines, how was your experience? / यदि तपाँईले टिकट हिमालय एअरलाइन्सको कार्यालयबाट किन्नु भएको हो भने टिकट लिँदा कस्तो सेवा पाउनु भयो?

Invalid Input

8. Please rank the following for Ground Services. / विमानस्थलमा कस्तो सेवा पाउनु भयो?

Invalid Input
Invalid Input

9. Please rank the following for On-board Services. / उडान सेवामा दिइने निम्न लिखित सेवाहरु कस्तो पाउनु भयो?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

10. Any additional comments: अन्य केही प्रतिक्रिया सुझावहरु:

Invalid Input